10. des, 2017

108; Tirsaprofetiene 2.april 2000, og «Fanget bakom plankegjerdet» (skrevet 02.12.17, postet 10.12.Se tidligere poster om Tirsaprofetiene;

http://www.arnste.com/431649443/4996318/posting/89-tirsaprofetian

 

http://www.arnste.com/431649443/5214782/posting/92-tirsaprofetiene-26-mars-2000

 

http://www.arnste.com/431649443/5226980/posting/93-tirsaprofetiene-26-mars-2000

 

http://www.arnste.com/431649443/5241273/posting/94-tirsaprofetiene-27-mars-2000

 

http://www.arnste.com/431649443/5278301/posting/96-tirsaprofetiene-28-mars-2000

 

http://www.arnste.com/431649443/5295211/posting/97-tirsaprofetiene-29-mars-2000

 

http://www.arnste.com/431649443/5313161/posting/101-tirsaprofetiene-30-mars-2000-og-n%C3%A5-begynner-ting-%C3%A5-skje-19-11-17

 

http://www.arnste.com/431649443/5333538/posting/104-tirsaprofetiene-30-mars-2000-og-n%C3%A5-skjer-det-ting-26-11-17

 

http://www.arnste.com/431649443/5341767/posting/106-tirsaprofetiene-1-april-2000-og-tanker-rundt-%C3%A5sa-03-12-17

 

 


2.april 2000;

Tirsa!
Det er bra, vi går videre!
Det er bra at du griper mine ord, og at du tror på det jeg har sagt.
Vær rolig når det gjelder treningsskolen.
Det er jo mitt verk, og jeg våker over den.
Jeg har satt mitt velbehag over alt som skjer på den treningsskolen,
og jeg kommer til å fullbyrde mitt verk, i følge mine planer.

Jeg vil at du holder fast ved at du er min høyeste elskede,
og at jeg stadig ser på deg med kjærlighet og lyst.
Det er viktig for deg å føle at du er elsket, og du vil vite det med hele deg.

Jeg vil la deg føle det med alle dine sanser.
Du slipper ikke unna min kjærlighet.
Den er fullstendig og bare for deg, bare for deg.
Jeg har gitt meg selv til deg, og du kan stole på mine løfter.
Jeg har deg aller nærmest mitt hjerte.


Det er ikke som en jordisk kjærlighet, der det av og til kan snike seg inn uro og tvil.
- Nei, min kjærlighet er himmelsk.
Fullkommen og uten mangler.
Du skal få føle den helt og holdent.
Jeg elsker deg, og jeg gir deg din rett.
Den kommer til deg.
Vær stille, og vent på meg.

Du kan forvente deg ting av meg, det har jeg jo sagt.
Tro ikke at det vil ta tid, men tro at det vil skje nå.
Forvent i tro.


Jeg kommer til deg, min Tirsa.
Vær sterk, og tro mine ord!¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

«FANGET BAKOM PLANKEGJERDET»
(skrevet 02.12.17)


I flere år forskanset Åsa Jacobsson (tidligere Waldau)
seg bakom et plankegjerde, som gikk rundt hele huset.
Knutbylederne «ville skjule hennes psykiske problemer», istedet for å hjelpe henne.
- En gang ble Åsa antastet på gaten i Stockholm av en vanvidd kvinne,
slik at hun måtte flykte inn i en butikk.
Etter dette slutta hun å gå ut. Åsa utviklet sterk angst.
Og sluttet som pastor....


Da er spørsmålene mange...
- Hva har Knutby- lederne sagt til Åsa?
Har de skremt henne?
Hvorfor var Urban Fält hos henne på nettene?
For å passe på henne; kontrollere henne?
Og hvorfor var det Peter Gembäck som alltid ordnet presseavtalene for henne?
For alt måtte gå igjennom han!


Det var de som kontrollerte- og underla seg henne, ikke hun som befarte dem.
- For hun var «Dronning» i deres øyne; «Dronning Tirsa».
Men hun skulle passes på.
Dette var den dystre hemmeligheten, helt til den sprakk.

 

- Åsa sier hun var redd for Urban Fält.
Kan det ha vært han som kontrollerte henne, og ikke motsatt?
Peter Gembäck sa at «alle var redd for Urban».
Tiltvang han seg sex med Åsa også?
- Hvem hadde makten i forholdet?

For Urban hadde mange kvinner.
Visste Åsa om dette? For ville ho akseptert det?
- Hun deler ikke sine menn med noen.
Det vet alle som kjenner henne.


Dersom det hadde det vært mer enn et seksuelt forhold mellom Urban og Åsa;
hvorfor flyttet de ikke sammen?
Alt lå til rette.
Åsa var skilt fra Patrik,
Urban kunne søkte skilsmisse fra sin kone.
Dette skjedde ikke.

Jeg fikk vite at Patrik skilte seg pga Åsas forhold til Urban.
MEN var dette sant?
De forlot Knutby i hver sin retning.

 

Åsa gir Urban skylden, noe som styrkes ytterligere
ved at Peter sa til avisa Dagen, at «alle var redde for Urban».
- Så hvorfor «slipper Urban så lett unna pressen»?'
Han burde hatt like stort pressekjør som Åsa!
- Er det virkelig bare vår blogg, www.arnste.com, som ser dette?

 

Det var på lukkede tirsdagssamlinger, at de skapte begrepet «Kristi Brud».
Det begynte med Helge Fossmo (nå Iversen), men det fortsatte
med Peter Gembäcks støtte og velsignelse.
Samme gjaldt Kim Wincent, før han meldte seg ut av menigheten.

Peter Gembäck nekta å svare da Jacob Zetterman (journalist/ reporter i avisa Dagen)
spurte om han hadde støttet- og trodd på begrepet «Kristi Brud».
Han har kanskje redda skinnet sitt, ved å melde seg ut av Forsamlingen?

 

MEN jeg vet at Peter Gembäck «doserte Kristi Brud – læren»
i lukkede Tirsdagskveldsmøter, der kun medlemmer fikk adgang.

 

Det var en lege som hadde uttalt «at da han så Åsa Waldau på TV,
mente han at hun lider av en medfødt lidelse; et syndrom».
Noen naboer av henne i oppveksten har sagt at de så henne slik
i barndommen og ungdommen.

- «Å beskylde et barn for ondskap er tvert imot uvitenhet og ondskap»,
av dem som sier noe sånt.

Hvorfor hjalp ikke skolevesenet eller andre henne?

 

Enkelte lidelser utarter seg slik at «jo sykere en blir, desto mindre innser man det selv..»
Når omgivelsene itillegg forsterker lidelsen, ender det slik som i Knutby, og som for Åsa.
«En psyk person» blir tilbedt, istedet for at de hjelper henne.
Men ingen bistår Åsa til å se selv, at hun trenger behandling.

«De som nå kaster stein i etterkant, er de som burde hjulpet henne, for lenge siden».
- Jeg er selv en av dem som sviktet henne her
i mine uttalelser og iver etter å rasere Forsamlingen.
Det har lykkes.

Nå er tiden inne for ettertanke for det som har skjedd- og som nå skjer.


- Hvorfor slipper Urban Fält, Peter Gembäck og andre unna pressekjøret?

Og hvorfor mente Gembäck at jeg kom med usannheter, for nå å bekrefte at jeg har rett?
Han hilste meg jo varmt fra Åsa, og jeg var hjertelig velkommen, sa han.
Hvorfor blir ikke han grillet av pressen?
- Allerede da visste han sannheten.

Det var selvfølgelig da jeg skulle reist til Knutby, men unnlot det da.
Men alt har gått etter planen; Knutby Filadelfia er/ blir oppløst.
Familier og slektninger gjenforenes.


Men siste ord er ikke sagt.
De ordene skal vi sørge for at fortsetter.

 

 - Kjerstin Kjeverud og Arnstein Vada, 10.12.17