3. des, 2017

106; Tirsaprofetiene 1.april 2000, og tanker rundt Åsa (03.12.17)


Se tidligere poster om Tirsaprofetiene;

http://www.arnste.com/431649443/4996318/posting/89-tirsaprofetian

http://www.arnste.com/431649443/5214782/posting/92-tirsaprofetiene-26-mars-2000

http://www.arnste.com/431649443/5226980/posting/93-tirsaprofetiene-26-mars-2000


http://www.arnste.com/431649443/5241273/posting/94-tirsaprofetiene-27-mars-2000

http://www.arnste.com/431649443/5278301/posting/96-tirsaprofetiene-28-mars-2000

http://www.arnste.com/431649443/5295211/posting/97-tirsaprofetiene-29-mars-2000

http://www.arnste.com/431649443/5313161/posting/101-tirsaprofetiene-30-mars-2000-og-n%C3%A5-begynner-ting-%C3%A5-skje-19-11-17

http://www.arnste.com/431649443/5333538/posting/104-tirsaprofetiene-30-mars-2000-og-n%C3%A5-skjer-det-ting-26-11-17
1.april 2000;

Tirsa! Jeg vil at du skal skrive.
Det er eneste måten du kan tenke klart på.
Jeg har ikke overgitt deg, og jeg har ikke sluttet
å gi deg det du har krav på.
- Det kommer!


Jeg vet at du syns at alt føles håpløst, men sånn er det ikke..
Det kommer en ny tid.
Det har jeg jo sagt, og jeg står for mine ord!
- Hvordan skal du kunne vite at det er mine ord du skriver ned?
Du får stole på det du hører, og gå ut ifra det!
Ikke gi opp nå, hold ut til siste slutt.


Jeg har ikke tatt fra deg noe du elsker,
jeg prøver bare å få deg til å være med meg!
For jeg er her, helt inntil deg!
Du er i mine hender.
Jeg elsker deg, og jeg elsker å være nær deg!


Det har vært en hard dag, men du gir deg ikke.
Jeg vet det.
Jeg vet alt du føler, og jeg ser alt som ligger bak ordene dine!
- Skulle ikke jeg forstå? Jeg som ransaker alles indre?


Du trenger ikke be om unnskyldning for at du har det hardt, Tirsa!
Jeg vil bare at du skal ha det bra, og vil at du skal ha fred.

Det blir vanskelig for deg, når du ikke har klarhet
i hva jeg har sagt til deg, men hold fast ved det jeg har sagt!
Du tror jo på mine ord i Bibelen, selv om du ennå ikke
har sett alt av det, eller hva?
- På samme måte må du tro på det jeg sier til ditt hjerte!


Jeg er i høyeste grad levende, og jeg snakker til de levende!
Derfor er det viktig at du forstår at jeg snakker
mine skapende ord til deg hele tiden!
Og når du tar imot dem- ta imot dem med tro,
så forløses det jeg har sagt!

- Det er en virksom kraft i mine ord, og den må tas imot i tro!
Jeg gir deg kraft til hver stund!
Var det ikke slik, ville du ha bukket under for lengst
av det presset du har hatt på deg!
Vær rolig, du har englene som gir deg styrke og mot hele tiden!
Og det kommer en ny tid for deg, min Tirsa!
Det kan du være trygg på!
Jeg vil at den tiden skal være nå, men den kommer!
- Vent å se!


Du kan ikke gjøre noe mer enn å vente, og å holde ut.
Jeg hører ditt hjertes rop hele tiden, og kraften min slutter ikke å virke!
Jeg kommer til å gjøre langt mer enn du tenker deg, så vær rolig!
Vær ikke redd!Jeg elsker deg mest av alt på jorden, kjære Tirsa!
Skulle ikke jeg gi deg min rett?
- Stol på meg, og stol på min kjærlighet!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Kommentar, skrevet 19.11.17;

Per Arne Waldau, Peter Gembäck og resten av Knutbyfolka
dundrer nå løs på Åsa Jacobsson (tidligere Waldau),
og de gir henne skyld for all elendigheten i Knutby.
- Men hvor ligger den egentlige årsaken, og hvem er skyldige?


Spørsmålet er, og la oss anta; «Er f.eks bipolar lidelse, ondskap?»
- Ubehandlet, er denne kroniske, livslange sykdommen årsaken
til mye elendighet- og lidelse, både for dem selv og sine omgivelser.

- La oss anta at Åsa har et slikt syndrom..

- Hvorfor var det ingen som hjalp henne, hverken i ung- eller voksen alder?
Hun måtte tvert om rømme hjemmefra, pga morens «pinsevenn- hat»,
som hun overøste på sin sårbare datter. Allerede da begynte sviket.
Og det bare fortsatte.Åsa ble utnyttet. Det er det som er saken.
De satte henne høyest oppe, som de nå beleilig har revet henne ned fra.
For å redde sine egne skinn.


- Med rett medisinsk og psykologisk behandling,
kunne Åsa hatt et lykkelig familieliv i den lille byen Gränsta.
Hun skulle hatt hjelp for traumene i barndommen- og oppveksten.
Ingen gjorde noe.Nå roper de på hevn over «den angivelig onde kvinnen de har tilbedt».
De
«demoniserer henne»
, slik at de kanskje slipper unna selv.
- «SVIK» er ordet.
De hjalp henne ikke til noe som helst, men lot henne sitte
«som en ubehandlet fange, bakom plankegjerdet, i sitt eget hjem».- Nå sitter Åsa innendørs i et hus i Nora, og våger ikke gå ut.
For der ute roper alle «selvrettferdige».
Ingen sa noe på over 20år.

Men nå velter alt ut av dem, fordi jeg har konfrontert Menigheta. I lang tid.


Det er DE som sviktet- og svikter Åsa.
- Vil sannheten komme for en dag??

- Kjerstin Kjeverud og Arnstein Vada, 03.12.17