24. jun, 2020

142. «Nytt jubileum» ; 150.000 «seer- treff» på «bloggen» 23.06.2020, kl.08.10.


(Klikk på bildet, for forstørrelse)


Arnstein Vada «startet» denne «bloggen» 29.10.2016,
og jeg, Kjerstin Kjeverud, har hjupet til med å «poste innlegg».

( http://www.arnste.com/431533933 )

Igår, tirsdag 23.06.2020, ca kl.08.10,  
«passerte» «bloggen vår» 150.000 «seer- treff»!!

Som tidligere nevnt, er dette helt unikt, mtp at «seer- treffene» 
- slik vi har oppfattet- blir «registrert fra hver enkelt pc».

 

Dvs at om én- og samme person ser på «bloggen» på samme pc, 
flere ganger om dagen, blir dette kun registrert som étt seer-treff.
(Slik vi har undersøkt – og oppfattet...)

 

Så tusentakk igjen, for at dere «følger med oss»!


«Hovedfokuset» på denne «bloggen»,
har vært «Knutby Filadelfia».


Det startet med at Arnstein i 2014, ble kontaktet
av pårørende til medlemmer i Forsamlingen «Knutby Filadelfia».

- De fortalte at sekt- medlemmene ble nektet kontakt med egen familie..


Litt fakta; http://www.arnste.com/431649443/4261987/posting/orginale-fakta-om-knutbysaken-for-offentlighetenOg Arnsteins tanker; http://www.arnste.com/431649443/4262002/posting/1-mine-tanker-etter-%C3%A5-ha-f%C3%A5tt-konfidensiell-info-av-sikre-kilder


Arnstein har sendt meg meldinger via mobil,
og jeg har hele tiden «logg- ført» disse sms- ene,
til et eget «word- dokument» på min pc, for å «holde oversikt».

Arnsteins iherdige jobbing har ført «til resultater»...

- Hans jobbing over flere år- og «avsløringene vi har kommet med» 
(postet her på «bloggen») har «blitt grepet av media» - og «blitt til» 
store store overskrifter- og videre «erkjennelser» 
fra aktuelle personer i Menigheten, og dette førte til at
Knutby Filadelfia ble oppløst i oktober 2017


http://www.arnste.com/431649443/4339348/posting/45-egne-tanker-om-prosessen-i-knutby-06-12-16-kl-15-00


http://www.arnste.com/431649443/5304009/posting/98-min-reise-til-knutby-23-september-2017-gir-resultater-reportasje-i-avisa-dagen-14-11-17


http://www.arnste.com/431649443/5339603/posting/105-er-bloggen-v%C3%A5r-www-arnste-com-en-opplyser-om-det-som-skjer-i-knutby-filadelfia-30-11-17Og Forsamlingen «Knutby Filadelfia» hadde
sitt siste medlemsmøte 20.mai 2018, 1.pinsedag..


http://www.arnste.com/431649443/5934823/posting/124-er-knutby-filadelfia-historie-21-05-18-kl-14-45


Dette ble bekreftet av avisa Dagen, senere mandag 21.05.18, kl.17.10.

- MEN vi, i «bloggen» var først ute! 

http://www.dagen.se/nyheter/knutby-filadelfia-nedlagd-1.1146800- Se oversikt over alle «blogg- innlegg» om «Knutby Filadelfia» her;
http://www.arnste.com/431649443?overview=1 Arnstein- og jeg er stolte over denne
«prosessen»,
og på datoen, 29.10.2019, da «bloggen» hadde
«tre- års jubileum», «passerte» antall «seer- treff» 100.000!


Den svenske kristne nettavisa Dagen, hadde 02.02.2020,
en reportasje med oversikt over hendelser som har skjedd
i Forsamlingen, siden «Knutby Filadelfia» ble grunnlagt i 1921.

https://polopoly.prod.mm.cloud.atex.com/preview/dagenwww/2.649/2.671/1.1147025Og Arnstein- og jeg har i lang tid forsøkt «å sette oss» 
mer inn i situasjonen til Åsa Jacobsson (tidligere Waldau),
ettersom hun har blitt beskylt for mye «maktmisbruk».

Vi har hatt mange tanker rundt dette,
og vi mener Åsa har blitt veldig «galt fremstilt».

Vi har b.la stilt retoriske spørsmål; «Hvorfor har ikke Åsa fått hjelp tidligere»? 
- «Kan hun ha et arvelig syndrom»? Bipolar lidelse, ADHD?

http://www.arnste.com/431649443/5973007/posting/125-knutby-filadelfia-%C3%A5sa-waldau-og-refleksjoner-n%C3%A5r-vil-sannheten-komme
Tilbake i september 2017, anmeldte
tidligere Knutby- pastor, Peter Gembäck seg selv,
og de to pastorene Urban Fält og Åsa Jacobsson (tidligere Waldau),
for vold og mishandling av flere personer i Menigheten..

 

https://www.vl.no/nyhet/knutby-leder-anmeldte-seg-selv-venter-pa-rettssak-1.1581822


Tirsdag 14.januar 2020, startet rettssaken i Uppsala Tingsrätt. 


https://www.nrk.no/urix/tre-tidligere-knutby-medlemmer-tiltales-1.14550378- Se tidligere post om denne aktuelle rettssaken mot 
Åsa Jacobsson, Urban Fält og Peter Gembäck- og våre tanker;

 

http://www.arnste.com/431649443/6861515/posting/135-knutby-filadelfia-arnsteins-reise-refleksjoner-og-rettsaken-mot-tidligere-knutby-pastorer

 


Arnstein reiste lørdag 11.januar 2020 til Sverige,
og han var i Uppsala, da rettssaken pågikk.

- Og torsdag 16.januar, i en av pausene på formiddagen, i gangen
i Uppsala Tingsrätt, møttes «to blikk» for første gang»; Åsa- og Arnsteins.

Arnstein har vært i besittelse av interne opplysninger
om Åsa Jacobsson, 
skrevet av en anerkjent psykiater,
og han leverte denne til Åsas Forsvarer  
- og Statsadvokaten, denne dagen.


http://www.arnste.com/431649443/6870184/posting/138-s%C3%B8ndag-2-februar-rettssaken-mot-peter-gemb%C3%A4ck-urban-f%C3%A4lt-og-%C3%A5sa-jacobsson-forlenges
Og vi i «bloggen» har gang- på gang forsøkt 
«å sette søkelyset» på Åsa- og hennes utfordringer.

Vi unnskylder henne ikke- eller hennes handlinger,
men vi ser på «bakenforliggende årsaker»,
til at Åsa kan «ha havnet» i disse situasjonene.

- Dette basert på både egne- og Arnstein livserfaringer,
der psykisk sykdom- og mentale utfordringer-
har gjort at vi begge har utført handlinger,
som ikke har vært rasjonelle- eller hensiktsmessige.Siste dag i rettssalen i Uppsala Tingsrätt, var onsdag 12.februar 2020.
Og i dommen, fra fredag 13.mars, ble alle tre kjent skyldige i
å ha mishandlet flere mennesker i menigheten.

 

Åsa Jacobsson (tidligere Waldau) ble dømt til betinget fengsel,
men siktelsen ble midlertidig frafalt, fordi har gått
lang tid siden mishandlingen ble begått. 
- Hun fikk imidlertid 120 timers samfunnstjeneste.


Urban Fält fikk en betinget dom- og samfunnstjeneste
for seksuell utnyttelse  av ei da 17år gammel jente,
som han hadde et tillitsforhold til. 
- Han skal også betale 85.000 svenske kroner i erstatning vedkommende.


- Peter Gembäck, ble dømt til betinget fengsel, og 80 dagsbøter
(drøyt 20.000 svenske kroner) for mishandling/ overgrep- og unødig, ulovlig tvang.


https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/knutby-domArnstein og jeg har hatt utallige blogginnlegg
der vi forsøker å sette oss inn i Åsas situasjon,
og for «å se muligheter»- istedet for «å trekke konklusjoner». 


OG kanskje har våre stemmer «blitt hørt» av rettsapparatet?

http://www.arnste.com/431649443/6864301/posting/137-tirsdag-14-januar-startet-rettssaken-mot-peter-gemb%C3%A4ck-urban-f%C3%A4lt-og-%C3%A5sa-jacobssonKanskje kan Åsa Jacobsson «få ro» nå?

http://www.arnste.com/431649443/6922148/posting/141-%C3%A5sa-jacobssons-nye-hverdag-15-06-20Mandag 15.06.2020, står det i b.la den svenske kristne avisa «Dagen» 
at Åsa Jacobsson har startet sin samfunnstjeneste, i en kristen bruktbutikk.

https://www.dagen.se/nyheter/asa-waldau-gor-samhallstjanst-i-kristen-second-hand-butik-1.1729852?paywall=true


- Vi håper nå, for Åsas del, at det «settes punktum» i Knutby- saken. 
Og vi ønsker Åsa alt godt på «reisen videre»!
Og det er med «stor stolthet» at i går,
tirsdag 23.juni 2020, kl.08.10,
«passerer» «bloggen vår» 150.000 seer- treff!!Som tidligere nevnt, er dette helt unikt, mtp at «seer- treffene» 
- slik vi har oppfattet, blir registrert fra hver enkelt pc. 

Dvs at om én og samme person er inne på bloggen, på samme pc, 
flere ganger om dagen, blir dette kun registrert som étt seer-treff. 
(Slik vi har undersøkt – og oppfattet...)

 

Så tusentakk igjen, for at dere «følger med oss»!

 


Arnstein- og jeg har også postet «dikt- i egne bilder» 

http://www.arnste.com/431649486

http://www.arnste.com/431548581


Samt at vi har fått «den ære av» å dele noen dikt
skrevet av vår felles venninne, Linda Elvin Björkman.
- Og jeg, Kjerstin, har hjulpet til med litt «design» i enkelte verker.

http://www.arnste.com/432237143
Vi er alle sammen stolte av at
«bloggen vår» nå «passerer» 150.000 «seer- treff»!

Vi vil fortsette å dele «oppdateringer» rundt
aktuelle saker/ personer i Knutby, samt å dele våre «dikt- i egne bilder».

Og Arnstein og jeg er nå «inne i en spennende prosess» mtp skriving!  


Vi har ingen reklametilbud- eller annonsører via «bloggen» vår,
så vi tjener ikke noe på «å drive» «bloggen».
 
- «Vår intensjon» har vært å «nå frem til Dere», med våre ord!


TUSENTAKK for at dere leser oss, og følger med!

GRATULERER IGJEN MED 150.000 «SEER- TREFF»!! 

- Arnstein Vada - og Kjerstin Kjeverud, 24.06.20