8. mai, 2017

84. Hva gjenstår i Knutby Filadelfia? (08.05.17)

Det er lenge siden en innsidekilde i Knutby Filadelfia opplyste at
«Om 10- 15 medlemmer melder seg ut, går menigheta konkurs» . 

Se blogg- link 31.10.16;
http://www.arnste.com/431649443/4265697/posting/6-sista-nytt-fr%C3%A4n-knutby-31-10-16

 - Det får så være..
Men nå står forsamlingen UTEN ledelse!
Hverken Kim Wincent eller Josef Østby har i praksis
troverdighet nok til å overta «en rasert forsamling».

Peter Gembäck har lite, eller ingen troverdighet
når han utbasunerer «at de får hjelp av psykiatere og sjelesørgere»…
- Hvem er de?

Enhver fagperson vil innse at denne forsamlingen skal- og bør oppløses!

Så får heller hvert medlem motta hjelp fra folk
som er totalt uavhengige av forsamlingen- og ikke er inhabile,
slik de såkalte «sjelesørgerne» sannsynligvis er..

« En skraper ikke sammen smuler, for å bake et brød… »


Det gjenstår kun en troverdig løsning;
- At Knutby Filadelfia oppløses og medlemmene
får tilslutte seg forsamlinger i Stockholm, Uppsala, Norrtälje!

Og at de der får all den omsorg- og hjelp de trenger!

«Den siste spikeren i Knutby- kista», venter bare på å spikres inn!

Det er bare et tidsspørsmål før det skjer, mens
«alle skranglende skjeletter faller ut av skapene sine, tur etter tur… »
- Arnstein Vada, 08.05.17