17. feb, 2017

75. Åsa Waldau; Kristi Brud- ELLER JESU Brud? (17.02.16)

I sin bok
«Vem kan man lita på? Kristi Brud.»
benekter Åsa Waldau at hun hverken «er- eller var» noen «Kristi Brud..»
- Dette er en snedig måte å omgå sannheten på..

Helge Fossmo var den som uttalte «Hvis bruden er et menneske, må det være deg»..
- Fossmo opphøyet Åsa som en Gudinne!
Mens han i virkeligheten var trollbundet av hennes
uimotståelige skjønnhet og tiltrekningsevne!

Patrik Waldau, Åsas daværende ektefelle, uttalte
«Jo, det er som en forlovelse, kan man si.
Gud har forklart meg at jeg skal forvalte deg, til Jesus selv tar over.
For du er Jesu Brud.»


Helge Fossmo, Patrik- og Åsa Waldau var enige om at dette ikke måtte komme ut.
-
Med andre ord, var Åsa IKKE Kristi Brud, men JESU BRUD!
Dermed løy ikke Åsa da hun skrev hun aldri har vært «noen Kristi Brud.»!

- Dette var «Knutby- logikken».
Åsa hadde jo aldri sagt hun var «Kristi Brud».

«Jesu brud» var en israelsk solidaritetsmarkering i forsamlingens ånd.
Heller Jesus og Jesu Brud, enn den greske;
det vil si katolske, betegnelsen «Kristus og Kristi Brud».

Åsa var aldri «Kristi Brud», men Bruden til Jesus. «Tirsa». - Den elskede.

Åsa ble altså ikke hektet for løgn. Hun bare omgikk sannheten.
Enkelt og greit.

Da kunne hun trygt reise rundt i bussen, påmerket navnet «Tirsa»!
Derfor anser hun seg fremdeles som «Jesu Brud».

Det er en uvitende og uopplyst presse, som har tildelt henne navnet «Kristi Brud».

De burde fått med seg at hun- og forsamlingen
ALDRI har tatt ordet «Kristi Brud» i sin munn.