24. jan, 2017

62. - Hva nå, Åsa? (24.01.17, kl.16.09)


Medlemmer i Knutby har bedt til Gud om at "Åsa må bli hentet til himmelen"!

«Må Tirsa få sin rät», har vært et stående bønnerop i forsamlingen!
Med dette oppsiktsvekkende ropet, uttrykker medlemmer sitt ønske
om Åsas ferd til himmelen!

- For da, når "Åsa har gifta seg med Jesus", har medlemmer trøstet seg
med at livet da igjen kan bli normalt for dem!

(kl.16.09.24)