4. jan, 2017

58. Peter Gembäck - «alenepastor i Knutbysekta» ? (03.01.17, kl.14.00)

Peter Gembäck har alt å tjene på å være «alenepastor i Knutbysekta»
nå når de har forstått at seks pastorer er for mye, i en sekt på 90 medlemmer!

«Snekkeriet» er nok ikke nok for ham, ettersom han har holdt prekener i sekta i årevis,
til tross for at han tar ågerpris i husleie av medlemmer, der flere er ansatt i hans firma!

Samt at han er «deres sjelesørger»!
Dette er uetisk og et maktovergrep, og bør påtales!
- Hva ville skjedd om de utnyttede ansatte organiserer seg i en fagforening?


OG- hvilke av pastor Peter Gembäcks ansatte er «ikke ansatt», i hans snekkeri?
Svaret er enkelt!
SAMTLIGE ER MEDLEMMER I KNUTBY FILADELFIA!
- I firmaet jobber det flere fra forsamlingen, enn de som synes på firmaets hjemmeside!
«Allt i från koja till slott», lyder frontteksten på Knutby- byggs hjemmeside, www.knutby.net.