21. des, 2016

52. Siste nytt om KNUTBY- RAKNER DET NÅ? (Del 5; 21.12.16, kl.14.10)

"Innlevelse" forveksles ofte med empati.
Personer med narsissisme har gjerne en ekstrem utviklet innlevelsesevne,
men mangler evne til respekt og medlidenhet med- og for andre!

(Narsissisme kan sies å være et samlebegrep for adferd
knyttet til individets oppfattelse av seg selv, i relasjon til omgivelsene.
Narsissisme kan derfor være både av positiv art,
der individet er trygg på seg selv i relasjon til omgivelsene.
Og av negativ art, der individet opplever problemer i relasjon til omgivelsene)

«En mannlig narsissist» kan ha stor innlevelse m kvinnen han lurer.
Han har gehør for hennes ønsker.
Men han mangler respekt og medlidenhet med henne!
- Han «raner ofte» sitt offer for penger, og krenker hennes selvtillit.
Og iskaldt, sjarmerende og glatt, går han til neste offer!

Åsa Waladu, har helt fra hun var ung, søkt seg til godtroende personer,
som hun uten formell kompetanse- eller utdanning,
kan undertrykke, dominere og «sko seg på..»!

- Slike personer har en slags dysleksi (ordblindhet) for alt som handler om moral og følelser!
De forstår ikke hva ord som kjærlighet, plikt, lojalitet og hengivenhet betyr,
men de vet at
«om de sier disse ordene, så åpner det seg dører og planer i egen interesse!»


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Urban Fält var en dyktig, godt likt og hjelpsom bilmekaniker i Karlstad,
før han kom til Knutby.  Der ble han forvandlet til en «karismatisk sektleder»!
- Dette oppleves som skremmende av medlemmene!
Urban ble underordnet Åsa Waladu!


- Kombinasjonen av et fornerdrende rollespill i Åsa Waldaus
dobbeltseng og opphøyelse i sekten
gikk fullstendig til hodet på Urban Fält.
Det bisarre påbudet om sølibat for gifte par, var muligens en gjenspeiling
av at Urban ikke lenger
var attraktiv og funksjonell som Åsas elsker?

For Åsa var misunnelig på sine undersåtter for at de hadde et sexliv hun ikke hadde!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Pastor Josef Østby har i lang tid vært engasjert i Knutby,
og stått på deres side,
i smått- og stort siden 2004!
- Han har altså støttet lederens lange reiser- og annet,
på medlemmenes kostnad! 
OG det betyr at han direkte- eller indirekte, støtter at Knutby- lederne

har tatt ågerleie- og tar imot gratis- og underbetalt arbeid av medlemmer!
- Han har ikke brydd seg om at medlemmer periodevis har hatt det knabert
i sammenligning
med Åsa Waldaus, Peter Gembäcks- og Urban Fälts overflod!

Så knabert har det vært for enkelte medlemmer at de har lånt
mat og toalettpapir hos hverandre,
og fått mat på utgått dato, på Ica butikken i Knutby!

- Disse medlemmene har ikke fått støtte av Josef Østby,
mot ledernes utsuging av medlemmene!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

To personer som utenfra har bistått Knutby- lederne i gal retning,
er Liselotte Frisk
og Susan Palmer.
De er akademisk utdannede religionsvitere.

På deres språk kalles manipulerende sekter; «minoritetsreligioner»!

I september 2016 befant Åsa Waldau og Peter Gembäck seg
ved et universitet i Canada,
på Susann Palmers kursprogram.

 

De var innbudt for å presentere Knutbys nye svenske minoritetsreligion!


MEN akkurat da de var på kurs, fikk Åsa Waldau, Peter Gembäck & co,

beskjed hjemmefra om at deres styre hadde det klart for seg 
at forsamlingen er en sekt,
og at Urban Fält var kastet ut av forsamlingen!


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


I en søndagspreken snakket Kim Wincent om tilgivelse og nåde.
Det ble holdt bibelkveld!
Og en fredagskveld gjenopptok de musikkkafeen!
Musikken holdt ikke samme kvalitet og trykk
som før,
med Patrik Waldaus- og Urban Fälts stjernestatus!


Knutby ungdommer er mer eller mindre borte!
Bare bra!
- Det går nedover og etterhvert nedenom og hjem med Knutby Filadelfia!

Medlemmer som tenker på å forlate forsamlingen trenger tid.
Det tar sin tid å få nytt bosted, nye jobber, og å få god kontakt
med slekt og venner,
som de brøt kontakt med for 12 år siden!