5. des, 2016

41. «Korstoget» mot Knutby Filadelfia fortsetter.. (04.12.16, kl 23.00)


«Korstoget» mot Knutby Filadelfia fortsetter med uforminsket styrke
til pastor Peter Gembäck går av- og forsamlingen oppløses.

Sektbarn må få de kjærestene de vil ha utenfor sekten,
og det må bli slutt på å arrangere ekteskap
og overgrep må rapporteres og anmeldes.


Gembäck har som de andre lederne fortiet sannheten.
Han var sammen med Åsa Waldau i Canada, og kom hjem midt i turbulensen.


"Da snudde han kappen etter vinden"!
Han som bestyrer Åsa Waldaus hjemmeside og lot seg avfotografere
arm i arm med Åsa i norske Dagbladet.


- Var han virkelig så undertrykt at pressen måtte gå via han
for å få audiens hos himmelens dronning?Han har vist- og viser dårlig lederskap, og må følgelig gå av!!


«Arnstein Vada, 04.12.16»