29. nov, 2016

33. - Trenger Knutby Filadelfia slike ledere? (28.11.16, kl.19.25)


Pastor Peter Gembäck var sammen med Åsa Waldau i Canada,
kom hjem- og havna midt oppi turbulensen i Knutby Filadelfia.

Nå, når Åsa er borte, "har han snudd helt om",
"og ser plutselig noe som ligner feil", hos Åsa.


- "Tenke seg til at han ikke har sett- eller hørt noe på alle disse årene"!

Tvert om!
Han har solt seg i glansen av den skjønne og sjarmerende Åsa,
og latt seg fotografere sammen med henne, arm i arm, i avisene!
Han "vender kappa etter vinden"..

Han har jo også økonomiske interesser i at forsamlingen består.
Men det ser dessverre ut til at forsamlingen ledes av en svekling,
som først nå viser noe som til forveksling, ligner et slags lederskap,
etter at andre har ryddet veien for ham.

Åsa Waldau har vært omgitt av menn som har vært sveklinger,
alle ihop- ikke turt å si henne imot.
Det store spørsmålet er om forsamlingen trenger slike ledere.

Min konklusjon er et utvetydig og rungende NEI!