26. nov, 2016

31. Fra "DAGEN" 25.11.16; Pastorer om förändringarna i Knutby

 

 

 

 

 

 

 

Pastorer om förändringarna i Knutby, ca kl 08.30;

Att Peter Gembäck, pastor i församlingen i Knutby nu säger sig vilja öppna upp församlingen,
välkomnas av de pastorer som Dagen pratat med.

Samtidigt är situationen fortsatt komplicerad.