25. nov, 2016

30. Fra "DAGEN", 24.11.16, kl.15.15; Kommentar av Elisabeth Sandlund

Oviss framtid när Knutby gör helt om!

Omsorgen om dem som skadats måste
ha högsta prioritet, skriver Elisabeth Sandlund. 


Les hennes ord her;
http://www.dagen.se/ledare/oviss-framtid-nar-knutby-gor-helt-om-1.809718