17. nov, 2016

22. Tanker og ord om Knutby, kvelden 17.11.16;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Knuby Fildelfia bruker de stirring og bruk av bilder
med et øye som åndelig kampmiddel for å drive
ut "motstandsdemoner" i folk som motarbeider dem
eller ikke "vandrer etter" deres pipe.

I ett tilfelle ble pastor Peter Gembäck fysisk kastet ut
fra et fjernsynsstudio etter en debatt.
Han stirret sin motdebattant i øynene og  nektet å fjerne seg..
- Han ble korporlig kastet ut av studio og dratt bakover
mens han fortsatte stirringen iblandet noen saftige og ugudelige eder.

Motdebattanten ble oppfordret av en tv-sjef til å anmelde forholdet,
men vedkommende avsto fra dette.

 

OG- JEG har opplevd dette selv.
- Sarah Alexandersson, Åsa Waldaus nies, sendte meg
et bilde av øyet, kølsvart malt med maskara eller ett eller annet,

det er iallfall det mørkeste jeg har sett.

Selvfølgelig sendte jeg et bilde av mitt eget øye tilbake (illustrasjonen),
uten at hun ble noe mer medgjørlig av den grunn.
- Det ble ikke jeg heller som rimelig kan være.

"Den stygge ånden" forble i meg og har vært det til denne dag.

Det er denne "ånden" som driver meg videre i arbeidet
mot Knutby Filadelfias oppløsning.