15. nov, 2016

19. Oppdatering 14.11.16;

AVSLØRING AV HEMMELIGHETER

 

Når ledere i Knutby tror medlemmer avslører hemmeligheter for meg,
kommer de til å spionere og avhøre.

De selvstendige i forsamlingen vil da innse at kontrollsystemet
ligner det gamle STASI i tidligere Øst-Tyskland.

Sekten er så liten og ustabil at den kan gå over ende om flere medlemmer forlater den.
Flere har gjort det allerede.

 

Mennene i Knutby Filadelfia er kujoner som skammer seg
over at de lyder og smisker med Åsa for Åsa og hennes lydige,
mannlige "puddel-ledere" som adlyder hennes minste vink.

 

Mennene innser selv at det er slik, og skammer seg.

En kan jo ikke avsløre for arbeidskamerater utenfor sekten
at Åsa Waldau kan forby dem å ha sex med sine koner.

Så mennene skammer seg over sin feighet når de deltar i mobbing
i stedet for å forsvare henne mot ledernes psykiske overgrep.

Denne skamfølelsen bidrar til at forsamlingen lukker seg mot omverdenen.

 

Dette er en typisk "Åsauttalelse: "Inget i landet er fordølt førr mej!"

At noen lekker informasjon underminerer Åsa Waldaus kontroll.