15. nov, 2016

17. SKAPTE ET MEDFØDT FUNKSJONSHINDER i "KRISTI BRUD?"

 

 

 

 

Åsa kan ha en forstyrrelse
som i bunn og grunn handler handler
om en medfødt funksjonshemning.

En forsker i nevrobiologi er helt overbevist
om at Åsa har en arvelig tilstand.


 

 

Hun kunne fått god medisinsk hjelp og et godt liv.
I stedet sitter hun innesperret i sitt eget fengsel i sinne og skuffelse.
Hun har i sannhet grunn til det.


- Hun er blitt sviktet av alle og ikke beskyttet mot seg selv.
I stedet er hun blitt dyrket som en dronning, en utvalgt av Gud,
mens alt bunner i psykiatrisk og arvelig sykdom.

Selv benekter hun naturligvis dette.
Jo mer behandlingstrengende en person er, desto mindre
sykdomsinnsikt og forståelse for at en trenger hjelp.

Åsa Waldau er i sannhet intet unntak!