29. okt, 2016

4. "Tirsa" - venn och älskling

Tirsa er en sammensetning av venn og elskling.

Brukt av Åsa Waldau i den såkalte "Tirsaprofetien";
"Jag ger mig sjælv till dig, inte någon annan.
Du måste førstå vilken makt du har fått av mig-
den ær størra æn vad jag gett till någon annan
och du vet hvad det innebær.

Du kommer att kunne gøra allt du vill och du kommer sannerligen att få se min makt."


Senere står det:
"Du er jo min brud, min allra største kærlek.
Jag ger mig sjælv till dig, inte till någon annan,
men du har rætten att få del av mig på ett høgre plan,
så som en hustru har delmav sin mann, ben av mitt ben, køtt av mitt køtt"

Senere har Åsa Waldau påstått at dette ene og alene er Helge Fossmos verk.