29. okt, 2016

3. Knutby- del 2

KNUTBYNAMN OCH SKAPADE OCH ARRANGERADE ÆKTENSKAP
SKAPAT AV SEKTENS LEDARSKAPET. DEL 2.

- Maria Bjøklund. Medlem i sekten.

- Cecilia(f.d Thor) och Daniel Bromander.
  ÆKTENSKAP ARRANGERAD OCH SKAPAT AV SEKTLEDARSKAPET


- Ingela och Ulrik Ehrerenoth (var gifta nær dom kom med i sekten).
  Barn Rebecka och Niclas Josefine(Jossan) och Samuel Frankner
  (Åsa har nog ett finger med i det æktenskapet)

Deras æktenskap er HELT ARRANGERAT AV ÅSA WALDAU.
Jossan var inte kær i Samuel fastæn hon førsøckte
nær Åsa bestæmt att så skulle det vara.

Jossan kom från Uppsala och tyckte Samuel borta i Kristinehamn
var "bønnig" med dialekten och till beteendet.
Hon gjorde slut med Samuel.
Men Samuel tillhør en pastorsslækt med kristet nætverk som Åsa ville knyta till sig.
Så Jossan øvertalades att gifta sig med Samuel.

Samuel har brutit helt med sina førældrar Ulla och Claes Frankner.

Samuel vill inte hæller træffa sina sysken.
Han ær en undergiven væn till Patrik Waldau, Åsas "officiela" mann,
fastæn han inte lever med henne, hon "lever" med en annan, pastor Urban Fält,
en "rockstjærna" i sekten, och ohørt populær hos kvinnorna,
fastæn det ær Åsa som har "monopol" på honom
(Min anmærkning: Han ær mycke lik artikelførfattaren, men det ær en annan historia).


Susann och Urban Fält (gifta nær dom kom)  barn Anton och Simon
 
Urban var en duktig och hjælpsam bilmekaniker i Værmland.
Urban spelade i kristet popband. Han hade en svaghet redan innan han kom til Knutby,
han var otrogen mot Susann med flickor han træffade ute på spelningar.
Han åkte till "træningsskolan" i Knutby 2001-2002.

Åsa blev førtjust i honom och intalade honom att bli hennes kærlekspartner,
stand in før Jesus. Sedan flyttade Susann till Knutby.
Hon har levt i førnedring.Anton har skæmts utåt før att pappan bor i Åsas stuga.
Så i skolan har Anton att Urban ær bortrest hela veckerna på jobb i Værmland.
 
Efter det jag fått veta ær Anton "satt på" som fæstman till Emma,
Åsa och Patrik Wakdaus dotter.
Så hær tilsmanknyter dom familjer i  sekten och inavlen og døjlihheterna kan fortsæta.
 

Emma och Peter (f.d. Wallin) Gembäck - æktenskapet ær skapat och arrangerad.
Barnen kan jag inte namnen på.
Peter ær pastor i sekten, men bara nummer fira i  rangeringen..

På toppen ær Åsa Waldau, fastæn hon inte ær pastor nu..
Men dom andra går inn till Åsa før alla møten ovh predikningar,
och Urban frambær budskapen i møterna..

Jag har sjælv varit på møte och Urban talade då om Åsa och Urbans "visjoner.."
Tror inte han visste då at jag var i salen.
 

På toppen ær Åsa, Urban og Patrik nummer dærnæst,
Peter ær som en marionett før dom andra sægs det..

Jag kan inte sæga något sækert om det..
Emma skall visstnoh ha arbetat som en slag barn och ungdomspastor.
 
Peter Wallin fick en dag veta av Åsa Waldau att det blivit bestæmt
att han skulle gifta sig med Emma.
Peter hade aldrig sett eller hørt talas om Emma Gembæck!
Nær de gifte sig, tog paret hennes efternamn.


Emma Gembäck, Maria Larson och Tina Magnusson var vænninner i Gøteborg.
Vid Emmas och Peters brølløp, sommaren 1999,
træffades Patrik Waldau och Maria Larsson.
De blev førælskade direkt och høsten 1999 flyttade Maria till Knutby.

Etter ett 17 års kærleksrelasjon til Patrik Waldau, har hon læmnat Knutby
før inte længe sen.

Peter och Jossan kørde henne ned till førælderna i Gøteborg..
Dom kom fram mitt på natten..Och jag må spørja Patrik varfør han inte var med sitt livs kærlek ned till Gøteborg,
men jag tror nog inte han våger svara..

- Frågan ær om Åsa vill ta honom till nåd igen..

I så fall måste Urban krype tillbaka til den hustrun han har bedragit i et utal av år...
Det sægs nu att han har mindre inflytande i førsamlingen..
Och en plass måste vel Patrik "leva ur sej," det kommer nog an på vad  Åse siger..

Patrik måste i sin tid læmna Åsa på grunn av hennes utbrott
och psykiska problem och flytade inn i nabohuset hos førælderna 
tillsamans med barnen- och Maria Larsson..Førhållandet till Maria har varit mærkligt..
Barnen har måstet kalla henne "deras mor" æller æven syster,
fastæn dom visste det var løgn allt i hop..
I sekter lær dom sig att løgner blivit sanning..
 


Dette er slutet på del 2.  Det kommer mer.