14. des, 2016

49. Åsas impresario! (14.12.16, kl 18.32.33)


Åsa Waldaus nye «impresario», Joacim Kempe Gyllenhammar kaller seg «Son of Jesus»!
- Jeg har spurt en pastor om dette;
«Son of Jesus» er et like ugyldig begrep som «Kristi Brud»!

Det betyr at «han er sønn» av «Kristi Brud»- og «Jesus»!

- Om Åsa Waldau innleder et intimt forhold til Joakim, «Jesu Sønn»,
er det «åndelig incest» og «hor» med «Jesus», siden Åsa (dersom hun er Kristi Brud)
«har fått en sønn med Jesus FØR det kongelige bryllupet i himmelen,
mellom Jesus og hans brud, dronning Tirsa»!


Hvis «Kristi Brud» har en sønn med Jesus,
og at hun har et intimt forhold med han, er det «åndelig incest»!
- OG ikke bare det! 
Jesus har da fått «en sønn» utenfor ekteskapet,
med sin utvalgte «Kristi Brud»; Åsa Waldau!


Begrepet «Sønn av Jesus» eksisterer ikke i bibelen!
Men siden Joacim Kempe Gyllenhammar «er sønn av Jesus», så er Gud blitt «farfar»
?(kl.18.32.33)